THV hỗ trợ thiết kế gói và POP. Có thể tạo bằng cả tiếng Việt và tiếng Nhật.
Có thể gặp gỡ nhân viên Việt Nam và Nhật Bản. Chúng tôi sẽ lắng nghe cẩn thận và cung cấp nó với chất lượng mà bạn có thể chấp nhận được.

Nó có thể được tạo ở cả hai quốc gia. (Ví dụ) Cửa hàng cắt tóc kiểu Nhật

(Ví dụ) Cửa hàng cắt tóc kiểu Việt

 

Vui lòng để lại thiết kế gói cho chúng tôi. Chúng tôi thiết kế từ in offset đến in flexo theo yêu cầu của bạn. Chúng tôi cũng có thể cung cấp các trường hợp với số lượng nhỏ. Nếu bạn có bất kỳ vấn đề gì về thiết kế, in ấn số lượng ít hay chi phí, hãy liên hệ với THV.