Phát hành website công ty

Nhằm mục đích giới thiệu các thông tin về công ty, thông tin liên quan đến dịch vụ, sản phẩm của công ty, vào ngày 01 tháng 10 năm 2019, Công ty Takeuchi Hi-Pack VietNam đã phát hành website công ty。